algorytmiczny


algorytmiczny
[альгоритмічни]
adj
алгоритмічний

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • algorytmiczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. algorytm: Program, język algorytmiczny. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • algorytmiczny — przym. od algorytm Program algorytmiczny. Algorytmiczny sposób rozwiązania problemu. ∆ Język algorytmiczny → algol …   Słownik języka polskiego

  • algol — a. Algol m I, D. u, blm inform. «uniwersalny międzynarodowy język automatycznego programowania maszyn cyfrowych składający się z liter alfabetu łacińskiego, cyfr, symboli operacji arytmetycznych i logicznych oraz wyrazów angielskich; język… …   Słownik języka polskiego